Projektbeskrivning

Region Örebro län

DIN KROPP HAR NÅGOT ATT SÄGA DIG

Vi har gjort en viktig film om kroniska sjukdomar. Visste du att 70% av de kroniska sjukdomar som människor i Sverige drabbas av idag är relaterade till ohälsosamma levnadsvanor? Titta på filmen för att se hur daglig rökning, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet påverkar din hälsa. Lyssna på din kropp, det kan förändra ditt liv.

Om Region Örebro län: Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling. Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare Örebro län.

Det här är programvaran som vi har använt:

ILLUSTRATOR
PHOTOSHOP
INDESIGN
TITTA PÅ HELA PORTFOLION

Låt oss arbeta tillsammans

BERÄTTA OM NÅGOT PROJEKT SOM NI HAR PÅ GÅNG

Vi är alltid intresserade av att göra kreativa projekt. Berätta mer om vad vi skulle kunna göra för er. Vi returnerar mejl inom 24 timmar (jobbvecka).